Dette er syklene som virkelig er beregnet på å ta tøffe tak i vanskelig terreng. Crosserne, de mest avanserte modellene i dette segmentet, er rene konkurransemodeller. Også endurosyklene er i utgangspunktet beregnet på løpskjøring. De har den samme konstruksjonen som cross-syklene, men er i tillegg utstyrt med lys. Enkelte enduroløp foregår nemlig om natten.

 Den største forskjellen på cross -og endurokonkurranser er lengden på løpene. Mens moto-cross-løpene blir avviklet på spesialkonstruerte baner og har «heat» av begrenset varighet, foregår enduroløpene over lengre distanser med større variasjon på kjøreforholdene. Enduroløpene er like mye rene utholdenhetskonkurranser. I de senere år, har endurosporten hatt en eksplosiv interesseøkning i Norge.

 I og med at endurosyklene er utstyrt med lys, kan de også godkjennes for gatebruk. I så fall registreres de under enduroreglementet, slik at de kan kjøres på offentlig vei i forbindelse med løp eller trening. Noen modeller er også tillatt godkjent etter ordinære kjøretøyforskrifter. I og med at en slik registrering betinger høyere avgifter, faller de dyrere enn rene endurosykler.