I 1996 ble den særnorske 100-kubikks-grensen for lettvektere erstattet av 125 kubikk. Dermed skjedde en formidabel oppblomstring av interessen. Med nye modeller som, både teknisk og utseendemessig, kan sammenliknes med de største motorsyklene, er lettvekterne blitt en klasse med appell til både ungdom og voksne.

Dagens lettvektere er svært avanserte. De kan by på kjøreegenskaper og komfort av høy standard. Med effektgrense på 15 hester, ligger toppfarten mellom 110 og 120 km/t. Likevel har de krefter nok til å oppnå fint samspill med den øvrige trafikken.

Førerkort for lettvektere kan i dag tas av personer over 16 år. Opplæringen er i store trekk den samme som for bil, med fordypning i de spesielle forhold som berører motorsykkelkjøring. Voksne, som tok bilførerkort før 01.04.1979, har også lov til å føre lettvektere uten å måtte gjennomgå opplæring eller prøve.

For ungdom bidrar en lettvekter økt mobilitet. Den kan også være en spennende og givende hobby. Dessuten gir den trafikkmessig erfaring som kommer til nytte senere. For voksne representerer den en ypperlig mulighet for å oppleve motorsykkel, uten å gå veien via førerkort. Det er faktisk ikke rent få som realiserer den gamle MC-drømmen – på en lettvekter!