MCFs innspill til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022 – 2025

MCF – Motorsykkelimportørnes forening har sendt inn en høringsuttalelse til Statens Vegvesen, Vegdirektoratet til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025 med mål om å gjøre fremtidig motorsykkelkjøring enklere, tryggere og bedre. Formålet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er å gi en samlet framstilling av hvordan de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet sammen skal…