Mange er på jakt etter sportslige motorsykler. Motorsykler som kan by på perfekte kjøreegenskaper og høy ytelse. Det de er på jakt etter, er fornøyelsen av å oppleve et kjøretøy som formidler finslipt presisjon under de mest krevende betingelser.

Dagens supersportsykler har sitt konstruksjonsmessige utgangspunkt i rene racere. Kravene til lav vekt, presis tilbakemelding og kroppslig nærkontakt med kjøretøyet, er viktigst. Det faktum at supersportsykler også i stor grad blir benyttet til banekjøring, har resultert i at fjæring og bremser er dimensjonert for å ta hånd om ekstreme belastninger.

I og med at kjørekomforten er begrenset og at prestasjonene overgår det de fleste kan gjøre seg nytte av på landeveien, betraktes gjerne supersportssyklene som kompromissløse gateracere. Likevel er det et faktum at den tekniske utviklingen og moderne designprinsipper har resultert i at disse syklene, på få år, er blitt langt mer komfortable og anvendelige i daglig bruk.

En moderne supersportsmaskin er et finslipt kjøreinstrument som også kan by på humane egenskaper. Den et kjøretøy som formidler kompromissløs kjøreglede, enten underlaget er svingete småveier, kontinentale motorveistrekninger eller krevende racerbaner.