Motorsykkel deles inn i to klasser: Mellomklasse MC og tung MC. Mellomklasse MC kan kjøres fra 18 år, og for å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve. Klassen gjelder føring av mellomtung motorsykkel med høyest effekt 35 kW.

Tung MC kan kjøres fra du er 24 år. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve. Dersom du har tatt klasse A2 som 18-åring, kan minstealder for klasse A være 20 år. Dette forutsetter at du gjennomfører et kurs på 7 timer og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2.

Motorsykkelen har mange fordeler sammenliknet med andre kjøretøy. Som andre tohjulinger tar den liten plass i trafikken, og bruker lite drivstoff sammenliknet med biler. I tillegg sparer den mye tid i byer med tett trafikk.