MCF deltar i MC-dugnad mot ulykker

  På initiativ fra Statens vegvesen har flere ulike etater og organisasjoner startet en «dugnad» for å bidra til bedre trafikksikkerhet for motorsyklister. Målet er en fortsatt reduksjon av antall MC-ulykker.   Til tross for at 2018 ble et år med færre hardt skadde og drepte på MC enn tidligere år, har den positive utviklingen…