TV2 nett har lagt ut et sensasjonsoppslag om at det har vært 10 dødsulykker med MC i år. Det er noen flere enn vi har hatt de siste år, etter at ulykkesrisikoen på MC er redusert med hele 90 % de siste 20 år. 
Useriøst å bruke tall fra én halv sesong eller én måned:
Alle som arbeider seriøst med sikkerhet, vil advare mot bruk av enkeltmåneder. I statistikk på vegvesen.no ser vi at det over 5 år for alle trafikkulykker er veldig store variasjoner fra måned til måned. Sum alle drepte i  mai 2018 lå ca 250 % over mai 2014. Det gir liten mening i å lete etter hva som var galt i mai 2014 kontra 2018. Det dreier seg om svingninger, og det sier seg selv at motorsykler isolert som har mye lavere tall, kan ha store prosentuelle variasjoner fra måned til måned, sågar fra år til år.
Klart nedadgående ulykkestrend over mange år:
I de seneste 5 år som vi har alle tall fra, 2014-2018, er årene som helhet påfallende stabile, selv om månedene har skiftet veldig på. Det var en vanvittig fin og lang sommer og sesong i fjor. Vi ser i flere land i Europa at ulykkestallene på MC gikk vesentlig opp i 2018, mot 2017. I Østerrike var det per oktober en økning på 50 % (i mye større tall enn våre), og det ble forklart med den lange sommeren.
I Norge var det også lang og god sommer, men derimot en nedgang i tallet på drepte på MC med 20 %, fra 20 til 16. I årene før var det 20 i tre av dem og 22 i ett av dem. Snittet for siste 5 år sier de er 21. 2018 lå altså mer enn 20% under snitt.
Det er også verd å merke seg at det er få drepte på MC og moped, få under 25 i det hele tatt.
 
Salget går opp:
I 2014 ble det solgt 947 lette MC, og det lå mellom 933 og 1161 i de øvrige år tilbake til 2009. Før dette lå tallene på 1500-1700.
Da avgiftene på lett MC ble redusert med ca kr 3.000 i 2015, steg salget til 1612. Året etter skjedde intet med avgiftene, og det gikk såvidt ned igjen til 1579. 2017 var det opp til 1906.
I  2018 ble avgiftene lagt om fra 1. juli slik at sykler med lavest CO2 kunne bli avgiftsfri. Da steg salget av lette MC, som ble avgiftsfri (og av lettere tunge som fikk redusert avgift pga lavt CO 2). I 2018 ble det registrert 2668 lette MC.
På bakgrunn av disse tallene var mange redd for økning i antall ulykker, men vi stolte på god føreropplæring og det gode arbeidet NMCU, Samferdselsdepartementet, Vegvesenet, Trygg Trafikk, NAF, mange flere og vi selv deltar i. Vi har hatt mange felles innsatser, og PT pågår kampanje fra Vegvesenets side som vi alle har bidratt til. Ulykkestallene steg ikke, tvert i mot.
På tung MC-siden (vi snakker da om mer enn klassisk MC med to hjul, men tohjuls MC er over 90 % av dette markedet) ble det i 2014 registrert 3186 tunge. I de 4 årene før dette var tallene noe under 3000, helt til 2008 da det var 3866. (I krisen i 1990 var det kun ca 500, ned fra 5000 i årene før).
Da Siv Jensen startet på en reise med å holde sine løfter (hun sa alt i 2001 at MC-avgiftene måtte halveres), reduserte hun avgiftene med 30 % med virkning fra 2015.
Salget gikk da opp fra 2014 til 2015, fra 3186 til 4701. Det høye nivået hold seg. 4666 var tallet  i 2016. I 2017 gikk det ytterligere litt opp igjen, til 5132. I 2018 fikk vi fra 1 juli en avgiftsomlegging der de av syklene som hadde litt større utslipp av CO2 enn andre, fikk mer avgift, og der med lavt utslipp mindre. Det økte, og dreide, salget. I 2018 landet vi på 5758. Mest økning var det på A2-sykler, dvs de som kjøpes av dem som er 18-20 og kun får kjøre mellomting sykkel med opptil 48 HK frem til de er 20.
 
Ulykkestallene vårt ned selv om salget går mye opp:
Når vi sammenholder økningene i salget med ulykkesstatistikken, ser vi at de betydelige økningene i salget fra 2015 ikke har gitt noen økning i ulykkene, men en nedgang. 2018 lå med 16 drepte godt under snittet av årene før ad drepte (21). Antall skadde gikk også ned.
Den relative ulykkesrisiko er enda tydeligere ned, ca 90 % på 20 år. Norge er verdens tryggeste land å kjøre motorsykkel i, faktisk også tryggere enn Sverige, selv om det er ganske tydelige forskjeller i veistandard, og til tross for at Norge selger 10 ganger flere lete MC enn i Sverige, uten på ta hensyn til befolkningstall.
De store tall og den lange trenden er helt klar(e) i å vise markant nedgang i risiko, nedgang i antall ulykker, selv med stor økning i salg fordi stadig flere oppdager motorsykkelens gleder og uovertrufne smidighet. Vi skal fortsette det gode arbeidet.