Lavere engangsavgift til 2021 sesongen

Fra 1.1.2021 gikk engangsavgiften på motorsykler ned, og flere modeller fikk et vesentlig lette. Modellene som kom best ut av avgiftsreduksjonen var de lettere tunge, og mellomtunge motorsykler- typisk med slagvolum 350- 650 cc og lav CO2. Dette er miljøvennlige motorsykler med lavt utslipp. Syklene er populære blant ung de som skal ha sin første…

Motorsykkelens Uke 2021

– Fra mandag 15. februar til lørdag 20. februar 2021 Motorsykkelens uke er et felles prosjekt for alle med interesse for tohjulinger med mål om å nå ut til alle som drømmer om MC og vil være digitalt basert i coronatiden. Motorsykkelens uke skal gi en «kick start» på 2021 sesongen og vil være gjennom…