– Fra mandag 15. februar til lørdag 20. februar 2021

Motorsykkelens uke er et felles prosjekt for alle med interesse for tohjulinger med mål om å nå ut til alle som drømmer om MC og vil være digitalt basert i coronatiden.

Motorsykkelens uke skal gi en «kick start» på 2021 sesongen og vil være gjennom flere spennende temaer knyttet til motorsykkel. Uken vil ha fokus på flere av MCFs satsingsområder- Trafikksikkerhet, kjøreglede, rekruttering og teknologiskutvikling av motorsykkel og utsyr.

Vi organiserer de største importørene av motorsykkel, moped og scooter i Norge, som alle er med på motorsykkelens uke. Sammen med offentlig myndigheter, brukerorganisasjoner og andre premissleverandører arbeider vi for å tilrettelegge en bedre hverdag for deg

Program for motorsykkelens uke:

  • Mandag – MC drømmen og viktig som næringsutvikling, samt sikre kjøp hos forhandler. 
  • Tirsdag: Stadig flere damer/Kvinner kjører MC. 
  • Onsdag – rekruttering – ungdom og MC.
  • Torsdag: Moderne MC-er/digital utvikling, elektrifisering, MC inn i fremtiden. 
  • Fredag: Enkel teknisk vedlikehold på MC. 
  • Lørdag: Superlørdag – Besøk og bestill ny MC, Nytt utstyr og kurs + førstehjelp/Når ulykken er ute – Hva gjør du da? 
  • Søndag:Oppsummerings pressemelding og utspill etter den spennende uken.