Sikkerhetskravene til motorsykkelhjelmer blir stadig strengere, og hjelmen er det aller viktigste sikkerhetsutstyret bruker på motorsykkelen. Det å ha en god hjelm er svært viktig for sikkerheten, men og for komfort og glede av turen.

I juni 2020 ble en ny og strengere standard til motorsykkelhjelmer lansert, og hjelmer fra januar 2024 og fremover må oppfylle de nye, strengere kravene. Testprosedyren for godkjenningen øker fra 6 punkter til 18 punkter. Hastigheten hjelmen testes i økes også samtidig som man i større grad vil teste hjelmen for fall med rotasjon og fall mot skrått underlag.

Hva er nytt?

  • De utvidende testene foretas i ulik hastighet og på flere vinkler enn tidligere.
  • Større motstandsstyrke mot vridning og hjelmen skal tåle kraftigere støt på enda flere områder.
  • Større krav til tilbehør som monteres på hjelmene slik som intercom og visir. Et visir må nå tåle en stålkule med hastighet på 60 m/s eller 216 km/h

Hjelmer fra tidligere standarder er fortsatt gode, og sikre i bruk, men det er viktig å huske på at en hjelm har begrenset levetid. Over tid mister den sin funksjon til å absorbere støt, og skåne hodet ved sammentreff. En hjelm bør ikke bli eldre enn 5-7 år og bør vedlikeholdes jevnlig.

Ny hjelm
Sikkerhetsmerking