Stortingsvalget 2021- hvem er MC venner?

Stortingsvalget 2021 nærmer seg og vi har derfor sammen med NMCU (Norsk Motorcykkel Union) spurt ulike kandidater i ulike partier om hva de mener om noen enkle, viktige mc politiske spørsmål. Vi har satt opp en enkel oversikt over de ulike spørsmålene og svarene pr. valgkrets. Grønn betyr at de er enige med våre utsagn,…