Stortingsvalget 2021 nærmer seg og vi har derfor sammen med NMCU (Norsk Motorcykkel Union) spurt ulike kandidater i ulike partier om hva de mener om noen enkle, viktige mc politiske spørsmål.

Vi har satt opp en enkel oversikt over de ulike spørsmålene og svarene pr. valgkrets.

Grønn betyr at de er enige med våre utsagn, gult betyr at de ikke har noen mening og rødt betyr at de er uenige.
De kandidatene vi ikke har mottatt svar fra, etter å ha purret, er ført opp med grått som ubesvart.

Ved å følge denne linken, hvor du kan klikke på din aktuelle valgkrets og finne ut hva dine kandidater har svart.

 1. Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel.
 2. Ikke øke dagens MC.avgifter på MC ut over prisstigning.
 3. Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra.
 4. Håndheve kravet til at private, inkludert p-hus må tilrettelegge for MC-parkering.
 5. Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor de store byene, for å utvide MC-sesongen.
 6. Beholde dagens fordeler for MC i trafikken.
 7. Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder.
 8. Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt transportmiddel.
 9. Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt.
 10. Støtte innføringen av enklere førerrett for lett-MC når førerer har b-førerkort (A1B).
 11. Beholde aldersgrensen for førerkort på lett MC på 16 år.