Nye tall fra Statens Vegvesens prøvestatistikk viser at det ble gjennomført et stort antall teoretiske og praktiske prøver for å få nye motorsyklister på veien som et avsluttende trinn i førerkortopplæringen. Interessen for motorsykkel er høy og rekruteringen til bra.

Det ble gjennomført mange førerprøver, som er den avsluttende delen av opplæringen på klasse A1, A2 og A (Motorsykkel). Hele 11 943 prøver ble gjennomført, hvor 9 837 endte med bestått førerprøve og førerkort pr 28.09.23. Det gir en strykprosent på kun 18% og viser at økt fokus på god kjøreopplæring gir resultater.

Aller flest oppkjøringer ble gjennomført i klasse A1, med 5838 noe som viser at rekruteringen er god. Ved bestått førerprøve i en lavere klasse, vil det på et senere tidspunkt være mulig å oppgradere til en høyere klasse etter fullført tilleggsopplæring på en trafikkskole. Legger man til 7748, som er antall nye førerkort på tohjulsmoped er det totalt blitt 19 691 nye mennesker med førerkort på tohjuling i 2023. Tallene er oppdatert pr 28.09.23.

PRAKTISK PRØVE KLASSE (AVSLUTTENDE OPPLÆRING) SEPTEMBER 2023ANTALLBESTÅTT %
A15 83879%
A21 35187%
A4 75485%
SUM11 94382%
TEORETISK PRØVE KLASSE – SEPTEMBER 2023ANTALLBESTÅTT %
A17 80559%
A21 43390%
A4 92987%
AM 146 TOHJULSMOPED (AVSLUTTENDE PRØVE)7 74864%
SUM21 91575%