Fra 1.1.2021 gikk engangsavgiften på motorsykler ned, og flere modeller fikk et vesentlig lette.

Modellene som kom best ut av avgiftsreduksjonen var de lettere tunge, og mellomtunge motorsykler- typisk med slagvolum 350- 650 cc og lav CO2. Dette er miljøvennlige motorsykler med lavt utslipp. Syklene er populære blant ung de som skal ha sin første motorsykkel.

Å gjøre syklene i mellomsegmentet rimeligere, og med lavere avgift enn noen gang tidligere har vært en bevist satsing fra MCF og vi er glade for de gode resultatene i statsbudsjettet 2021 med støtte av Regjeringen og Fremskrittspartiet.

Hva ble gjort?

Engangsavgiften på motorsykler består i dag av 3 deler. Vrakpant (500,-), avgift for CO2 og avgift for slagvolum. Til 2021 ble innslagspunktet for når man skal beregne avgift av slagvolum hevet fra 225 ccm til 500 ccm og satsen for CO2 ble økt med 3,5%.

Hva fører endringen til?

Den nye engangsavgiften gjør at mindre, miljøvennlige motorsykler får lav eller ingen avgift. Det blir rimeligere å kjøre miljøvennlig, raskt og effektivt på motorsykkel. Samtidig som de lettere motorsyklene gikk ned i avgift, har også de større motorsyklene, særlig de med lav CO2 også fått redusert avgift, og lavere pris noe som gjør nye og moderne sykler med avansert teknologi og høyere sikkerhet tilgjengelig for flere.

Suzuki V-Strom 1050
Honda CB500F
Yamaha MT-07