Statens Vegvesen gjennomførte kontroll av over 300 000 kjøretøyer på norske veier i 2020 og bruken av sikkerhetsutstyr. Det resulterte i 3012 gebyrer og 46 anmeldelser, men det var svært sjelden motorsykler.

– Det er svært sjelden kontrollørene våre observerer manglende bruk av hjelm på moped og motorsykkel i løpet av et år. De aller fleste av disse gebyrene blir ilagt fordi førere og passasjerer ikke bruker bilbelte, sier Wigdel.

MCF er glade for at folk er flinke til å bruke sikkerhetsutstyr på tohjulinger og ønsker å understreke at dette er et meget viktig sikkerhetstiltak. Vi anbefaler sterkt å benytte kjøreutstyr/bekledning med beskyttelse i tillegg til hjelm.

Faksimile: Statens Vegvesen

Kilde:

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/for-mange-dropper-bilbeltet