Med bakgrunn i de negative konsekvensene som covid 19 fører med seg i 2020, ber MCF om at innføringen av Euro 5 utsettes til 1.1.2022.

Implementeringen av forordning EU 2020/239 – som blant annet betyr at motorsykler med Euro 4-teknologi ikke kan selges/registreres – skulle skje 1.1.2021. De norske motorsykkelimportørene mener denne innføringen må utsettes ett år, til 1.1.2022.

Det er fortsatt en rekke motorsykler med Euro 4-teknologi for salg hos forhandlere over hele landet. Forhandlere risikerer å bli sittende igjen med motorsykler som ikke er salgbare etter 31.12 i år. Det vil påføre en allerede hardt presset MC-bransje ekstra tung belastning i den pågående epidemien.

– Det er iverksatt en rekke krisepakker for å redusere de alvorlige konsekvensene covid 19 fører med seg. Som en del av dette arbeidet bør en også sikre importører og forhandlere av motorsykkel mot et økt tap på grunn av pandemien, sier Arve Lønnum, sekretær i MCF.

MCF mener dette kan løses ved at endringene i forskriften for Norges vedkommende ikke settes i kraft før 1.1.2022. Alternativt kan forskriften ikraftsettes med unntak for forordningens bestemmelser om sluttdato for salg og registrering av motorsykler med Euro 4-teknologi. Begge løsningene vil i praksis gi bransjen ett års utsettelse, slik at de allerede innkjøpte modellene med Euro 4-teknoligi kan bli solgt/registrert også i 2021.

– Forutsetningene for implementering av forordningen er vesentlig endret som følge av pandemien, og MCF ber om at myndighetene tar den nye og alvorlige situasjonen inn over seg også på dette området, og utsetter implementeringen i minst ett år, sier Lønnum.