Motorsykkelimportørenes forening (MCF) har spurt partiene i Kristiansand om deres MC-politikk. SV er mest restriktivt på området, Venstre er det mest MC-positive i sørlandets hovedstad.

Hovedtrekket er likevel at det er relativt bred enighet om at man skal legge til rette for fremkommelighet, MC-parkering i bysentra og at motorsyklene skal beholde dagens “fordeler” i trafikken. Bare SV er klart mot dette.

Det mest gledelige for motorsyklistene er at de fleste partiene som har svart, har en positiv eller avventende holdning til viktige MC-politiske standpunkter. 

Partiene som ikke har svart er: MDG og Rødt.

MCF mener at MC er en sjelden kombinasjon av fornuft og glede. Stadig flere nordmenn ser fordelene med å kjøre tohjuling. Besparelse av tid, penger og plass i trafikken er noen av de viktigste årsakene til at det blir flere tohjulinger på norske veier.

Se tabellen for å sjekke hvordan de forskjellige partiene stiller seg til disse ti MCF-standpunktene.

  1. Beholde dagens fordeler for motorsykkel i trafikken
  2. Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra
  3. Håndheve kravet til at private, inkludert private parkeringshus tilrettelegger for MC-parkering
  4. Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor de store byene, for å utvide MC-sesongen
  5. Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder
  6. Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt
  7. Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt transportmiddel
  8. Støtte innføringen av enklere førerett for lett-MC når føreren har førerkortklasse B (A1B)
  9. Ikke øke avgiftene på motorsykkel
  10. Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel

Slik svarte politikerne i Kristiansand på våre MC-spørsmål.