MCF har en tid jobbet målrettet sammen med Enova for å få ned prisen på elektriske moped og motorsykler for å gjøre det enklere og rimelig å velge miljøvennlige motorsykler. Det er der derfor med stor glede at Enova nå presenterer støtteordninger til kjøp av elektriske moped og motorsykler.

Støtteordningene:

EL moped

Du får 3.500 kroner i støtte når du skaffer deg en elmoped.

EL lett MC

Du får 15.000 kroner i støtte når du skaffer deg el lett motorsykkel

EL tung MC

Du får 25.000 kroner i støtte når du skaffer deg elektrisk tung motorsykkel.

Støtte til nyregistrerte kjøretøy

Du kan motta støtte til kjøretøy som er nyregistrert etter 22. mars 2022. Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i Kjøretøyregisteret. Det vil si at du ikke kan få støtte til kjøp av et brukt kjøretøy. 

Du må være registrert som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret for å få utbetalt støtte, og støtten gjelder for privatpersoner. 

Kategorien kjøretøyet er registrert i bestemmer hvor mye du kan få i støtte. 

Målet er at kjøretøyene som selges framover i størst mulig grad skal være elektriske, og bidra til at mest mulig av transporten er uten klimautslipp.

Ordningen er tidsavgrenset og vil vurderes løpende ut fra markedsstatus og andre rammebetingelser

Støtten utbetales gjennom Enovas registreringportal etter at du har kjøpt moped/motorsykkelen. Den finner du her https://tilskudd.enova.no


Les mer på Enovas hjemmesider: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/elmotorsykkel/