Nasjonalt forum for MC-sikkerhet er et nytt nettverk under etablering i regi av Statens vegvesen, Transport og samfunn/Trafikksikkerhet og de sentrale aktørene innen MC-bransjen i Norge. Mandatet til nettverket blir skrudd sammen i disse dager i samarbeid med Samferdselsdepartementet og de involverte aktørene i nettverket. Men allerede nå rulles det ut en rekke gode råd og informasjonstiltak for å øke MC-sikkerheten for oss motorsyklister skriver Reitwagen.no

Uformell rolle. Spre god informasjon.
Nasjonalt Forum for MC-sikkerhet skal ha en uformell rolle og samle aktører som kan påvirke motorsykkelsikkerheten.

Knut Arild Hareide, samferdselsminister og Tore Johannessen. Her et fotos fra Straand Treffet 2020.

– Formålet er blant annet å samles to-tre ganger i året for å diskutere utviklingen innen mc-sikkerhet i Norge, dele erfaringer og komme opp med nye ideer til trafikksikkerhetsarbeidet for motorsykkelbruk. Videre bidra til å få spredt våre viktige budskap om gode kjøreteknikker og MC-sikkerhet, sier Klaus Christian Ottersen. Som kjent er utforkjøring i kurve en ulykkestype som medfører mange hardt skadde og drepte. Hvordan vi beveger øynene under kjøring i kurve har stor betydning for hvordan vi kommer oss gjennom kurven sier han til Reitwagen.no

Forsvinningspunkt
– Vårt første råd nå ved inngangen til sommeren og høytiden for MC-kjøring er å få med seg rådet om «Forsvinningspunkt». Sammen med Tore Johannessen, som er faglig rådgiver i Trafikkforum og trafikklærer på AB Trafikkskole i Bærum rådgiver i Trafikkforum, har vi laget en oppgradert versjon av videoen som ble filmet og laget i forbindelse med Straand-Treffet i 2020 i Vrådal i Telemark. Denne videoen bør alle som kjører MC se, understreker Klaus Christian OttersenLink til video.

Tore Johannessen som du møter i videoen.


Tore Johannessen er trolig en av landets mest anerkjente trafikklærere. Han Johannessen er også forfatter av læreboken Motorsykkel – Lærebok for klasse A1, A2 og A. Den er skrevet sammen med Jan Petter Wigum, som er universitetslektor på Nord Universitet/Handelshøyskole avdeling trafikkfag med base i Stjørdal i Trøndelag. Wigum er blant annet ansvarlig for å utdanne alle landets trafikklærere på motorsykkel gjennom Nord Universitet.