De norske motorsykkelimportørene (MCF) er skuffet over at finansminister Siv Jensen (FrP) har glemt løfter gjennom 15 år om å rette på et urettferdig avgiftstrykk for motorsykler.

 

Statsbudsjettet for 2017 ble en stor nedtur for alle som hadde forventet en mer rettferdig avgiftsberegning for motorsykler. Sekretær i MCF, Arve Lønnum, forteller at både MC-folket og bransjen trodde at løftene gjennom mange år skulle gjennomføres i praksis.

 

“Vi foreslo ganske enkelt å innføre en avgiftsrabatt for de mest miljøvennlige kjøretøyene, slik det er gjort for bil.”

Arve Lønnum, MCF

 

Urettferdig system med motsatte miljøavgifter
MCF-sekretæren har tatt i bruk avgiftskalkulatoren til skatteetaten, der man kan regne ut avgifter ved innførsel av kjøretøy, for å synliggjøre urettferdigheten.

– Når vi bruker avgiftskalkulatoren på MC på samme måte som man gjør med bil, der tall på vekt, effekt, CO2 og NOX er avgjørende for utfallet, ser vi at motorsykkelen får 30 til 50 prosent lavere avgift enn den har med dagens system. Det forteller mye om hvor urettferdig avgiftssystemet for MC er, sier han. Og påpeker:

 

Sekretær i MCF, Arve Lønnum.

Sekretær i MCF, Arve Lønnum.

– Regjeringen kunne enkelt satt ned kW-avgiften som de helt har fjernet på bil. Dessuten er det nå en stykkavgift som rammer de letteste kjøretøyene, som vi vet har veldige lave utslipp og generell lav miljøbelastning. Stykkavgiften er det omvendte av en miljøavgift. Denne rammer kjøretøy som utgjør minst belastning, og er i tillegg usosial. Det er gjerne de yngste som kjører disse lette motorsyklene, sier Arve Lønnum.

 

Helt siden 2001 har Siv Jensen sluttet seg til MC-organisasjonenes krav om «To hjul – halv avgift», som først ble lansert av NMCU som er brukerens organisasjon.
– Siv Jensen og FrP har prisverdig kjempet for dette i prinsippet i mange år, og i nær sagt alle budsjettbehandlinger i opposisjon. I statsbudsjettet for 2015 la regjeringen inn en reduksjon i MC-avgiftene på i gjennomsnitt 30 prosent, mest på kW-avgiften som ikke har noen miljømessig begrunnelse, og derfor nå fjernet på bil, sier Arve Lønnum.

 

– Etter budsjetthøsten 2014 har FrP og regjeringen helt glemt motorsyklene. Rett nok sier regjeringen at den vil se på en systemomlegging etter hvert, men å gjøre noe med urettferdighetene med tanke på nivået, er helt utelatt. Når avgiftene på bruk og eie økes for MC, men reduseres for andre, blir det ekstra ille, påpeker Lønnum.

 

– Motorsykkel brukes halve året, den har mye lavere utslipp i sin levetid enn bil, selv om utslippstallene ellers hadde vært like. I tillegg vet vi at tohjulinger generelt tar lite plass, de belaster veinettet minimalt, de avlaster køer og har derfor reelt mye lavere utslippstall enn biler som står i kø.

 

– Å flytte avgiftene fra å eie bil til å forurense er et godt grep for å redusere utslippene fra bilparken, sa finansministeren i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet. På motorsykkel, som Siv Jensen alltid har innrømmet å være overbeskattet, gjør hun og regjeringen det helt motsatte. Her øker de registrerings- og årsavgiftene, helt i strid med det Jensen har lovet, påpeker Lønnum.

 

Har levert oppskriften
NMCU og MCF, brukerorganisasjonen og importørforeningen, har sammen levert finansdepartementet en oppskrift på hvordan urettferdighetene i systemet kan bedres på en måte som også stemmer med et grønt skifte.
– Vi foreslo ganske enkelt å innføre en avgiftsrabatt for de mest miljøvennlige kjøretøyene, slik det er gjort for bil. Alt ligger til rette for dette, men regjeringen handler ikke.