Når Rie Aleksandra Walle kjører sin motorsykkel fra Oppegård til Oslo sentrum bruker hun mindre enn 20 minutter. Dermed sparer hun over en time hver dag sammenliknet med andre alternativer.

 

Trafikkbildet i de store byene i Norge har endret seg radikalt på bare få år. Mange timer pendling til og fra jobben er virkeligheten for mange – både for de som velger bil og kollektiv transport.

 

Sparer tid og penger med MC

Rie Aleksandra Walle er en av de mange som har oppdaget tohjulingens mange fordeler. Det gjorde hun allerede i 2004 da hun tok motorsykkelførerkort. I tillegg til å spare både tid og penger har hun et kjøretøy som byr på mange flotte opplevelser på landeveien gjennom hele sommerhalvåret.

 

Tohjulingen har ingen bompenger, du parkerer som regel gratis og drivstoffkostnadene er lave. Motorsykkelen har dessuten halv årsavgift.

 

Uaktuelt med bil

– Bil er helt uaktuelt for meg å bruke til og fra Oslo i rushtiden. Det stjeler altfor mye av tiden min, slår hun bestemt fast. Hun er bosatt like sør for hovedstaden, i Oppegård kommune. Kollektiv transport tar nærmere en time hver vei – hver dag. Med sin nyinnkjøpte motorsykkel bruker hun under halvparten av tiden.

 

– Jeg har målt flere ganger og bruker mellom 17 og 20 minutter. Forskjellen mellom motorsykkel og kollektiv er mye når jeg ser på det totale timetallet gjennom en hel sommer, sier hun.

 

Sparer 5 døgn!

Dersom hun sparer over en time hver dag og kjører tohjuling seks måneder i året (april til september), tilsvarer dette 120 timer. Det er hele fem hele døgn!

– Jeg bruker mye heller denne tiden på hobby og trening, sier hun. Hver uke får hun seks timer ekstra til trening og hobby når hun velger tohjuling.

 

Savner flere P-plasser

Rie Aleksandra Walle er veldig glad for at Oslo kommune har lagt til rette for tohjulingene med flere eksklusive parkeringsplasser i sentrum. Men hun savner flere plasser.

– Det er vanligvis fullt på de faste P-plassene for tohjulinger. Jeg håper kommunen legger til rette for flere slike plasser.

 

Hun har også et annet ønske til kommunen:

– Jeg savner et kart som viser hvor du kan parkere gratis med tohjuling. Noen parkeringshus har gratis P-plass for motorsykler og det hadde vært ypperlig med et kart som hadde tegnet inn alle disse plassene.