Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen har fremmet et godt forslag for Stortinget, som går ut på at de med førerkort for bil (klasse B) ved hjelp av praktisk og teoretisk kurs skal kunne utvide sin førerrett til også å gjelde lett motorsykkel. En lett motorsykkel har to hjul, maks 15 hestekrefter og har inntil 125 CC motor.

Et slikt forslag vil innebære at man ikke lenger trenger å ta egen teoriprøve og egen oppkjøring på de lette motorsyklene. På den måten blir miljø og plassvennlige kjøretøy enklere og rimeligere tilgjengelig for folk flest samtidig som det avlaster køene ved trafikkstasjonene. Sikkerheten er godt ivaretatt ved at det kun er godkjente kjøreskoler holder kurs og bestemmer om eleven har tilstrekkelige ferdigheter før førerkortet utvides.

Les hele forslaget på https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-121s/