Siden århundreskiftet er antall motorsykler i Norge mer enn doblet, mens drepte motorsyklister er mer enn halvert.

Vedlagte graf viser utviklingen av drepte og skadde MC-førere og den totale bestanden av
motorsykler i landet. (NMCU)

– I år 2000 var det registret 90.000 motorsykler i Norge, mens tallet nå er oppe i nesten 200.000 lette og tunge motorsykler på norske veger. I år 2000 var det 40 dødsulykker med motorsykkel, mens det i 2019 var 16 dødsulykker, påpeker kommunikasjonsmedarbeider
Frode Asphaug-Moe i NMCU.

Også antall skadde i MC-ulykker har vært omvendt proporsjonalt med den voldsomme økningen av hvor mange tohjulinger som nå finnes på norske veger. Til tross for at kurven
over MC-parken peker til værs år for år, peker kurven over MC-ulykker stadig nedover.
Selv om tohjulingene gjennom flere år har hatt markant nedgang i ulykker, ser NMCU ingen grunn til å slå seg til ro med det. Én MC-ulykke er én for mye.

 

De siste årene er det utforkjøringsulykker som har dominert MC-ulykkene. Derfor ønsker NMCU at det blir fortgang i livreddende tiltak med underskinner og såkalt tilgivende sideterreng. Sistnevnte
innebærer enkle og rimelige tiltak som å fjerne trær, stubber og utstikkende steiner som kan drepe eller kveste en uheldig motorsyklist ved en utforkjøring. Å flytte stolper på utsatte steder er også aktuelt.

NMCU oppfordrer MC-førere til å delta på frivillige etterutdanningskurs for å friske opp eller bedre kjøreferdighetene for et krevende kjøretøy som en motorsykkel er. Det blir hver sommer avviklet en rekke slike kjørekurs.
NMCU har tidligere i år uttrykt en forventning om at også MC-sikkerhet skal prioriteres i forbindelse med de 600 ekstra millionene som regjeringen nylig bevilget i ekstramidler i forbindelse med koronasituasjonen.

– Norge er ett av verdens tryggeste land du kan kjøre motorsykkel i, det ønsker vi at det skal fortsette å være, sier Asphaug-Moe.

– NMCU og MCF, Motorsykkelimportørenes Forening, samarbeider godt og vi vil nå ta initiativet til et møte for å se hvordan vi kan koordinere oss bedre for å få mer midler til MC-sikring av veier fra ekstrabevilgningen til veisikring som er bevilget av regjeringen, sier Steinar Sandbye som er styreleder i MCF.

Les mer om saken på www.reitwagen.no.

 

(Pressemelding)