Hva skal du gjøre om du er den første som kommer til en motorsykkelulykke, ATV eller snøscooterulykke med hensyn til hjelmen? Vi har spurt daglig leder Thomas Berg Green i Norsk Førstehjelpsråd og Paramedic og MC-førerutvikler Erik Myrberget om råd. Videre har Stiftelsen Norsk Luftambulanse mye god informasjon om temaet. Her har vi samlet mye nyttig informasjon om det viktige teamet.

Det kan være vanskelig å komme først til en ulykke der en motorsyklist er involvert. I fjor så vi tendensen til en nedgående trend i antall ulykker og alvorlighetsgrad og vi håper det også blir resultatet i år.
– Men hva skal du gjøre når du er først på ulykkesstedet?

Vi har spurt daglig leder Thomas Berg Green i Norsk Førstehjelpsråd og Paramedic og MC-førerutvikler Erik Myrberget om råd. Videre har Stiftelsen Norsk Luftambulanse mye god informasjon om temaet.

113-appen er viktig
– Først av alt vil vi anbefale alle motorsyklister, ATV og snøscooterførere, så vel som bilister å laste ned appen 113 fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, sier Thomas Berg Green som er daglig leder i Norsk Førstehjelpsråd. Norsk Førstehjelpsråd ble etablert i 1976 som et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner, stiftelser og offentlige etater som driver med opplæring i førstehjelp.

Thomas Berg Green har bakgrunn som paramedic ved Oslo Universitetssykehus og har solid erfaring fra førstehjelpsundervisning og prosjektledelse og har hatt stillingen siden høsten 2020. Førstehjelpsrådet er samlokalisert med NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin) ved Oslo universitetssykehus HF.

Med 113-appen sikres du direkte tilgang på din posisjon om ulykken skulle være ute. Dermed kan Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) koble seg direkte på situasjonen og gi både råd og vite eksakt hvor ulykken er lokalisert.

– Du kan da både få råd direkte av helsepersonell, samtidig som ambulanse, lege og helikopter kan komme raskt til stedet, forteller Thomas Berg Green. Førstehjelpsrådet har denne uken sammen med spill- og læringsselskapet Fidl lansert spillbasert førstehjelpskursFidl har blant andre Petter Stordalen som en av aksjonærene. Så langt er to kurs innen førstehjelp lansert. I løpet av året er målet å tilby 20 ulike kurs mot forskjellige målgrupper.


– Det finnes alt et spill for Trafikalt Grunnkurs Førstehjelp, TGF, som heter først på skadestedet. Her blir hjelmavtaking demonstrert, forteller Thomas Berg Green. Spillet er utviklet av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, NKT-T, Nasjonalt kompetansesenter for traumatologi og Norsk Førstehjelpsråd.

Erik Myrberget i aktivitet på Vålerbanen.

Viktig tema å sette seg inn i
Her ser du anbefalingen fra Norsk Luftambulanse, samt kommentarer og anbefaling av Norsk Førstehjelpsråd. Videre har vi snakket med Erik Myrberget. Han har jobbet som paramedic i ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet og Oslo Universitetssykehus i en årrekker. Han har opplevd mange ulykker og deler også sin erfaring. Videre er han aktivt med i førerutvikling gjennom førerutvikling.no og MCKURS.org.

– Dette er selvsagt erfaringer motorsyklister aldri håper du skal få brukt for, men som likevel er anbefale at alle kan godt, sier Erik Myrberget. Om ulykken skulle være ute eller du kommer inn i en situasjon hvor du må hjelpe til.

Norsk Luftambulanse betyr topp kvalitet når ulykken først er et faktum.

Bedre og tryggere MC-er
Motorsyklene har blitt tryggere i de senere år. De har fått nye sikkerhetssystemer og enda bedre kjøreegenskaper. Men uønskede situasjoner kan fortsatt oppstå, og det gjelder å være forsiktig. Skulle uhellet være ute, kan det være til stor hjelp å vite hva man skal gjøre. Norsk Luftambulanse har laget en enkel guide til hva man kan gjøre om man er først på plass ved en motorsykkelulykke.

Sjekk pusten

Etter å ha sikret skadestedet og ringt 113, kan du hjelpe den skadde.

Det viktigste er at den bevisstløse personen får puste, og du undersøker pusten ved å åpne visiret på hjelmen. Hør etter pust ved å legge øret ned mot pasientens munn. Kjenner eller hører du pust? Da kan du legge pasienten forsiktig over på siden.

Ta av hjelmen ved motorsykkel­ulykker

Er du usikker på om han eller hun puster? Ta av hjelmen. For å ta av hjelmen er det best hvis dere er to personer som jobber sammen, hvor en holder under nakken for å holde hodet stabilt, mens den andre forsiktig tar av hjelmen.

Hvis du er alene, gjør du det skånsomt ved å holde et fast og rolig grep under nakken, før du lirker hjelmen av. Deretter legger du hodet forsiktig ned og sjekker pust på nytt. Dersom du nå finner pust, skal du legge personen over på siden.

Du har kanskje hørt at du ikke skal ta av hjelmen i fallulykker og lignende, men dette er en utdatert myte. Ved ulykker som dette, er det viktig at den skadde får puste, og da er det forsvarlig å skånsomt ta av hjelmen. Mange nye hjelmer har samtidig egne mekanismer for å få av hjelmen smidig.

Ikke pust?

Hvis du ikke finner pust, start hjerte- og lungeredning med 30 brystkompresjoner og to innblåsinger. Ring 113 og ha på høyttaler, slik at du kan få veiledning underveis.

Slik gjør du HLR.

Våken og vondt?

Hvis pasienten er våken og har vondt i nakken, ikke flytt pasienten og la hjelmen sitte på.

Link ti Norsk luftamulanse sin video om hvordan man best mulig tar av en motorsykkelhjelm