Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og FrP er nå skrevet inn i finanskomiteens innstilling til Stortinget som ble avgitt i dag 08.12 20.

Avgiftene for MC blir som foreslått av regjeringen, men med den veldig viktige endring at avgiftene på kubikk på sykler under 500 ccm faller bort. Det betyr at motorsykler under 500 cc kan bli helt eller nesten avgiftsfri. Nå står det bare på CO-utslipp. Det finnes flere sykler under 500 ccm som slipper ut lite CO2.

Også MC over 500 ccm får lavere avgift. Når innslagspunktet økes fra 225 ccm til 500 ccm, får alle samme lettelse i kroner, enten det er en 550 ccm eller 1800 ccm, nøyaktig kr 8.780, 75 mindre enn regjeringen foreslo.  Målt i prosent av avgiftene før og etter blir endringen høyere jo mindre sykkelen er. Alle importørene skriver nå om prislistene sine. Det er bare å glede seg til nyttår og takke dem som gjorde dette mulig.