Det har vært knyttet en del frustrasjon til at unge som vil starte opplæring på moped og motorsykkel har vært rammet av forbudet mot trafikal opplæring på grunn av Covid 19. MCF har engasjert seg for å både åpne for opplæring, som kan skje digitalt, og for oppkjøring som for MC kan skje uten at sensor og elev må være særlig nær hverandre.

 

Nylig åpnet Statens vegvesen at trafikkskolene kan starte digital opplæring av elever som skal ta trafikalt grunnkurs og for opplæring i moped- og MC-klassene. Allerede denne uken åpner de også  for oppkjøring på motorsykkelklassene A, A1 og A2. Tilbudet vil være avhengig av kapasitet og vær- og føreforhold ved de ulike trafikkstasjonene.

 

Trafikkskolene har hatt føreropplæring på motorsykkel en stund allerede, og elevene må ha mulighet til å ta oppkjøring slik at det er kort avstand i tid mellom opplæring og oppkjøring. Statens vegvesen kan starte med oppkjøring på motorsykkel nå fordi det er enklere med smittevern på motorsykkel enn inne i et kjøretøy.

 

Statens vegvesen vil i løpet av kort tid sende informasjon til trafikkskolene om hvordan de skal avtale nye tider for oppkjøring for sine elever. Elevene som har fått sine førerprøver kansellert, må derfor kontakte sin trafikkskole for å avtale ny tid for leie av motorsykkel til førerprøven.

 

– Pandemien har skapt mange utfordringer for de som vil gjennomføre opplæring på moped. MCF har arbeidet aktivt med disse problemstillingene for å få løst noe opp i restriksjoner som har rammet føreropplæringen for moped og MC der smittevernhensyn umulig kan ha vært tilstede fordi en alltid kan holde 2 meter avstand og er særdeles godt beskyttet, sier sekretær for MCF, Arve Lønnum.

– Nå har Statens Vegvesen gjennomført flere av de endringene vi har arbeidet for å få til. Det er vi veldig fornøyd med, fortsetter han.