Motorsykkelimportørenes forening (MCF) har spurt partiene i Bergen om deres MC-politikk. SV er mest restriktive på området, mens FrP er det mest MC-positive i Bergen.

Hovedtrekket er likevel at det er relativt bred enighet om at man skal legge til rette for fremkommelighet, MC-parkering i bysentra og at motorsyklene skal beholde dagens “fordeler” i trafikken. Bare SV og MDG er usikre eller mot dette.

Det mest gledelige for motorsyklistene er at de fleste partiene som har svart, har en positiv eller avventende holdning til det MCF definerer som viktige MC-politiske standpunkter. Partiene som ikke har svart er: KrF, Høyre og Venstre.

MCF mener at MC er en sjelden kombinasjon av fornuft og glede. Stadig flere nordmenn ser fordelene med å kjøre tohjuling. Besparelse av tid, penger og plass i trafikken er noen av de viktigste årsakene til at det blir flere tohjulinger på norske veier.

Se tabellen for å sjekke hvordan de forskjellige partiene stiller seg til disse ti MCF-standpunktene.

  1. Beholde dagens fordeler for motorsykkel i trafikken
  2. Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra
  3. Håndheve kravet til at private, inkludert private parkeringshus tilrettelegger for MC-parkering
  4. Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor de store byene, for å utvide MC-sesongen
  5. Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder
  6. Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt
  7. Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt transportmiddel
  8. Støtte innføringen av enklere førerett for lett-MC når føreren har førerkortklasse B (A1B)
  9. Ikke øke avgiftene på motorsykkel
  10. Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel
Politikerne i Bergen er i stor grad positive til tohjulingen som en del av sentrumsbildet.