Den norske MC-bransjen roser Stortingets grønnere og mer sosiale avgiftspolitikk på lette og mer miljøvennlige motorsykler. Bransjen er samtidig skuffet over at lettelsene tas igjen ved å øke avgiftene for andre motorsykler.

 

Onsdag 7. juni presenterte regjeringspartiene og samarbeidspartiene enigheten om Revidert nasjonalbudsjett. Her var det enighet om forslaget til nye MC-avgifter. MCF retter en stor takk til KrF og Venstre som hjalp regjeringspartiene Høyre og FrP med å få gjennom en grønnere og mer sosial profil for tohjulinger.

 

MCF tilfreds
– Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) er tilfreds med at Stortinget innfører et grønt avgiftskifte som stimulerer motorsykkelprodusentene til å lage produkter med lavere utslipp. Vi vet at lett motorsykkel har svært lave utslipp og disse tohjulingene er et viktig transportmiddel både for ungdom og de som pendler inn til de store byene, sier MCF-styrets leder Steinar Sandbye.

 

– Det er derfor et viktig bidrag til unge motorsyklister at Stortinget nå fjerner stykkavgiften og dermed gjøre de lette motorsyklene avgiftsfri, understreker han.

 

MC fortsatt overbeskattet
Like fornøyd er MCF-lederen imidlertid ikke med at Stortinget øker avgiftene for andre motorsykler:

– Det er synd at man tar igjen alle lettelsene ved å øke avgiftene for andre motorsykler. MC er sterkt overbeskattet ut fra et miljøståsted, og burde hatt samme rettferdige avgiftssystem som for eksempel biler, sier han.

 

– Men når det først er slik at Stortinget ikke vil gjøre noe med totalnivået på avgiften, er det likevel en riktig innretning å la de lette og de mest miljøvennlige motorsyklene få visse lettelser, selv om det går smertelig utover noen andre produkter og kjøpere, sier Sandbye.