Stadig flere motorsykler kommer med / mulighet for ekstralys og kraftigere hovedlys. Salget av ekstralys har de siste årene økt kraftig – særlig i kombinasjon med LED teknologi. Flere av de store fabrikantene tilbyr dette som originalt ekstrautstyr, og norske motorsyklister elsker den ekstra sikkerheten fra bedre og godt synlige LED lys.

Statens vegvesen sendte på tampen av 2021 ut et forslag om en endring i trafikkreglene § 15 nr. 5 om bruk av lys for å øke synligheten for motorsyklister. Motorsykkelisportørenes forening, MCF støtter forslaget og setter stor pris de medvirkede parters ønske om å bedre trafikksikkerheten på motorsykkel.

Ulykkestatistikken viser at flere ulykker kunne vært unngått ved bedre synlighet. MCF er derfor positive til bruk av lys som en medvirkende årsak til at motorsyklister ikke blir oversett av andre trafikanter og på den måten bidrar til å fortsette den synkende trenden i antall ulykker. Som et mindre og mykt objekt på veien er motorsyklisten utsatt i trafikkbilde, men vil kunne bli enklere å se med god belysning.