Norge er det tryggeste landet å kjøre motorsykkel i. Vi har bedt eksperten om å gi sine tips for hvordan du kan bli en enda smartere MC-fører i trafikken.

 

Ulykkestallene i Norge er redusert betydelig de siste årene, på tross av at antall motorsykler har økt. Norge er gledelig nok verdens tryggeste land å være trafikant i.

 

– For de som bruker hjelm og skikkelig kjøreutstyr, holder seg til regelverket og jevnlig oppfrisker kjørekompetansen, er risikoen for å havne i en ulykke svært lav, sier Arve Lønnum, sekretær for de norske motorsykkelimportørene (MCF).

 

Motorsykkelimportørene arbeider for best mulige vilkår for norske motorsyklister, og trafikksikkerhetsarbeid er et viktig tema.

 

Trafikksikkerhet er et viktig område også for NAF MC. Morten Fransrud arbeider i NAF Trafikktrening og har på oppfordring fra motorsykkelimportørene laget sine fem beste tips for hvordan du kan bli en enda smartere og sikrere MC-fører, og dermed minimalisere risikoen til et minimum.

 

– Norske MC-førere er flinke til å bruke skikkelig kjøreutstyr. Men det er et potensial i kjøremønsteret og hvordan vi tenker i trafikken, sier Morten Fransrud.

 

Her er hans fem tips:

 

  1. Vær tydelig og bestemt

Bruk fart, tegn og plassering slik at andre ser deg og forstår deg. Du må kjøre mye mer tydelig og bestemt fordi du er mindre synlig og mindre truende for andre. Din kjøreatferd skaper en motreaksjon fra andre trafikanter. Når du kjører motorsykkel vil motreaksjonen være annerledes enn hva du er vant med fra bilkjøring.

 

  1. Kjør etter egne evner.

De alle fleste uhellene med motorsyklister skyldes MC-førerens egne feil. Uten skrens eller innblanding fra andre trafikanter kjører motorsyklisten ut av veien. Sørg for å trene opp dine svakheter, om dette er av strategisk eller kjøreteknisk karakter. Kjør med en fart og avstand som passer dine evner til å bremse og styre.

 

  1. Unngå at andre kan kjøre på deg.

Dette høres kanskje litt merkelig ut, men er en veldig viktig strategi. Det er meningsløst å velge en fart mot kryss som gjør at du kommer frem samtidig med kryssende trafikk. Bryter andre vikeplikten eller kjøre på rødt lys så er det fryktelig ubehagelig å være foran fronten på bilen. På fler-felts vei bør du plassere deg slik at om bilisten skulle kutte rundkjøringa, vingle eller skifte felt brått, så er du ikke i faresonen.

 

 

Kjør alltid med handlingsberedskap, klar til å styre eller raskt endre farten.

Kjør alltid med handlingsberedskap, klar til å styre eller raskt endre farten.

 

  1. Vær alltid beredt

Innlysende nok kommer alltid en fare brått på. Du må alltid kjøre med handlingsberedskap, klar til å styre eller raskt endre farten. Når du kjenner at du trenger å strekke på beina, ta pause. Det er rimelig teit å ta pausen i fart. Orker du kun korte etapper, tren deg opp eller skaff deg en sykkel som passer kroppen din.

 

  1. Bruk alltid skikkelig kjøreutstyr.

Her er vi flinke i Norge, men vi kan bli bedre. Bytt hjelmen din jevnlig da det støtabsorberende materialet etter hvert får redusert effekt. Bruk kjøredress med god kvalitet og bruk støvler og hansker med skikkelig beskyttelse og ryggskinne. Tenk gjerne på hvilke hansker du vil ha dersom du må plante hendene i bakken i 60 km/t.

 

Her finner du linker til aktuelle førerutviklingskurs for MC:

 

NMCU

NAF MC

Senior MC