MCF har sendt inn høringsuttalelse om bilfri by til Oslo kommune, og peker på at tohjulingene må sees på som er en viktig del av løsningen på trengselsproblemene i Oslos trafikk.

 

MCF mener moped, lett MC og MC vil være en del av løsningen på hovedstadens trengselsproblemer. Importørforeningen oppfordrer derfor kommunen i mye større grad til å lage parkeringsplasser for tohjulingene i sentrum.

 

Slik lyder konklusjonen i høringen MCF har sendt Oslo kommune:

 

Det er over 60.000 motorsykler og mopeder i Oslo og Akershus. Disse er en ressurs for å begrense biltrafikk og det å flytte persontransport over på mye mindre plasskrevende transporter.

 

Alle alternativer for transport og parkering i og rundt Oslo sentrum må legge til rette for bruk av MC og moped fremfor bil. Dette ba et enstemmig bystyre om da den daværende parkeringsmeldingen ble behandlet i 2005/2006. Siden det har det vært økt fokus på å begrense biltrafikken.

 

Å la motorsykkel og moped gå med i dragsuget av kampen mot bilenes sterke tilstedeværelse i byrommene, fremstår ikke som et overveiet eller godt begrunnet valg.

 

Økt bruk av motorsykkel og moped (sammen med økt bruk av kollektivnettet, gang- og sykkeltransport) er en viktig del av løsningen på det trengselsproblem som har vært, og vil være i Oslos trafikk uansett alternativ. Det må derfor legges opp til et godt innslag av MC-parkeringer, og det vil ikke ta mye plass i byrommene.

 

Selv om denne uttalelse av tidshensyn er skrevet bare på vegne av oss selv, vet vi at disse synspunkter deles av en hel bransje og ikke minst et stort antall brukere og deres organisasjoner.