Motorsykkelimportørenes forening (MCF) har spurt partienes lokallag i Trondheim hvilken MC-politikk de vil føre de neste fire årene. Svarene viser at Trondheim har mange MC-vennlige partier og kandidater til bystyret.

Hovedtrekket er at det er bred enighet om at man skal legge til rette for MC-parkering i bysentra og ved trafikknutepunkter, og at motorsyklene skal beholde dagens “fordeler” i trafikken.

Det mest gledelige for motorsyklistene er at ingen av kandidatene i Trondheims som svarte,  er uenige i noen av de 10 MC-politiske punktene som MCF ba dem ta stilling til. Men det er en del usikkerhet i Senterpartiet på noen av punktene. 5 av de 9 partiene som stiller liste ved valget har svart. De som ikke har svart er: MDG, Rødt, Venstre og SV. 

Se tabellen for å sjekke hvordan de forskjellige partiene stiller seg til disse ti MCF-standpunktene. Tallene 1,2 og 3 i tabellen står for henholdsvis enig, vet ikke og uenig.

1: Enig

2: Vet ikke

3: Uenig

Spørsmålene som ble stilt:

  1. Beholde dagens fordeler for motorsykkel i trafikken
  2. Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra
  3. Håndheve kravet til at private, inkludert private parkeringshus tilrettelegger for MC-parkering
  4. Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor de store byene, for å utvide MC-sesongen
  5. Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder
  6. Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt
  7. Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt transportmiddel
  8. Støtte innføringen av enklere førerett for lett-MC når føreren har førerkortklasse B (A1B)
  9. Ikke øke avgiftene på motorsykkel
  10. Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel
Slik svarte de politiske partiene i Trondheim da MCF stilte MC-relaterte spørsmål.