Aldri før har det vært tryggere å kjøre motorsykkel i Norge. Ulykkestallene er dramatisk redusert de siste årene, på tross av at antall motorsykler har økt. Norge er et av de desidert sikreste landene å kjøre motorsykkel i.

Statistikken lyver ikke. Siden starten av 2000-tallet har antall motorsykkelulykker blitt redusert betydelig. Gjennomsnittet de siste fem årene er historisk lavt med 17 omkomne, og det på tross av at det aldri har vært så mange tohjulinger i Norge som det er nå.

 

“Norge er blitt et av de tryggeste landene i verden å kjøre motorsykkel i. Risikoen med å kjøre motorsykkel er lav. For de som kjører med hjelm og skikkelig kjøreutstyr, holder seg til regelverket og jevnlig oppdaterer førerkompetansen, er det marginal større risiko forbundet med å kjøre motorsykkel.»
Arve Lønnum, sekretær i MCF.

 

Ekstremadferd

Lønnum peker dessuten på at en tredel av alle ulykker kommer som resultat av ekstrem adferd. Når vi går inn på veimyndighetenes analyser av motorsykkelulykkene, viser disse at så mye som hver tredje dødsulykke skyldes såkalt ekstremadferd hvor kjøring uten sertifikat, med rus eller stjålet sykkel dominerer. Denne kunnskapen viser oss at risikoen for de smarte motorsyklistene som følger regelverket og bruker skikkelig kjøreutstyr er anda lavere.

Lønnum roser norske motorsyklister som selv bidrar aktivt til at det er blitt færre ulykker i Norge. Han fremhever bruk av sikkerhetsutstyr, frivillig etterutdanning og omfattende kampanjer som har fungert.

Arve Lønnum_2

Norge er blant de landene i verden med lavest risiko forbundet med motorsykkelkjøring. Det synes MCF-sekretær Arve Lønnum og sønnen Erlend – som her er på MC-tur i sommer – er gledelig.