Å kjøre motorsykkel er rene kinderegget; du sparer både tid og penger, i tillegg til at du sannsynligvis opplever kjøreglede og herlige dager på veien.

 

Sesongen er godt i gang i store deler av landet og aldri før har det vært flere tohjulinger på veiene. Det er ikke tilfeldig at det ruller over 350.000 tohjulinger i Norge. Stadig flere nordmenn får øynene opp for de mange fordelene det er ved å velge moped, lett MC eller tung MC.

 

Så mange tohjulinger finnes på veiene i Norge:

Moped                178.382

Lett MC                24.972

MC                        159.218

Totalt:                  362.572

 

Gunstig i byene
Høyere bompengetakster, dyrere og mindre tilgjengelig parkering, tettere trafikk og stadig voksende bilkøer. Dette er hverdagen for mange i storbyene, og bakgrunnen til at flere får øynene opp for at motorsykkel og moped sparer både tid og penger.

 

Det kan være store summer å spare for den som velger bort bilen til fordel for tohjulingen. De fleste stedene har gratis P-plass og ingen bompenger, i tillegg til lavere drivstoffutgifter og rimeligere årsavgift. Les mer om fordelene her.

 

Rie Aleksandra Walle sparer mange timer hver uke når hun velger sin MC fremfor andre alternativer til jobben.

Spar reisetid til jobben!
Stadig flere velger moped eller MC for å spare reisetid til og fra arbeidsplassen. Les her om Rie Aleksandra Walle som sparer fem døgn reisetid på å velge motorsykkel! I sommermånedene velger hun motorsykkel fremfor kollektivtransport og sparer en hel time hver dag.

 

Når du i tillegg legger inn i «regnestykket» at det å kjøre tohjuling byr på mange flotte opplevelser – både i byen og på landeveien – er det lett å forstå hvorfor det ruller over 350.000 av dem på veiene i Norge.

 

Sparer plass
Miljømessig kommer tohjulingen i mange sammenhenger gunstig ut. Undersøkelser viser at dersom bare en liten andel av de som i dag kjører bil velger MC, vil belastningene på veiene gå betydelig ned, og alle vil spare mye tid.